ابوطالب قزلسفلو اظهار کرد: از صبح شنبه آتش سوزی از جنگل ابر در محدوده استان گلستان گزارش نشده است.

وی با اشاره به این که روز پنج شنبه در نِگرمو و اشک کوه در ارتفاعات الستان شاهد آتش سوزی بودیم، افزود: این آتش سوزی در محدوده جغرافیایی استان سمنان اتفاق افتاده بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: این آتش سوزی به جنگل های ابر که در حوزه تحت مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان است سرایت نکرده است.

قزلسفلو تصریح کرد: هرچند آتش سوزی جنگل ابر در محدوده تحت مدیریت منابع طبیعی گلستان نبود اما نیروهای استان گلستان به کمک نیروهای استان سمنان رفته و در نهایت پس از چند ساعت این آتش مهار شد.

وی خاطرنشان کرد: چون آتش سوزی در محدوده استان گلستان نبوده اطلاعی از میزان آتش سوزی در این منطقه نداریم.