مقامات کشور رومانی اعلام کردند که در تظاهرات ضد دولتی دیروز جمعه در شهر بخارست که به خشونت کشیده شد ۴۴۰ نفر از جمله ۲۴ پلیس زخمی شدند.

تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و پلیس سعی کرد با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش، تظاهرات کنندگان را متفرق کند اما با خشونت معترضین که سنگ و شیشه پرتاب می‌کردند، مواجه شد.