دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه جوان، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.

شاکی پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه جوان، سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان وقت تهران است که به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس محکوم شده و در زندان اوین به سر می‌برد. 

مدیرمسئول سابق روزنامه جوان پیشتر در این پرونده به پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که با اعتراض متهم، دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض و برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرد.