کمیته استیناف ضمن نقض رأی کمیته وضعیت دایر بر محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (پیکان) به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۲۳۰ ریال در حق امیر میربزرگی و با توجه به رأی کمیته انضباطی باشگاه فوق مبنی بر کسر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از قرارداد میربزرگی، باشگاه ایران خودرو را به پرداخت مبلغ ۶۸۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۲۳۰ ریال در حق امیر میربزرگی کرد.

همچنین کمیته استیناف درباره پرونده کیوان امرایی با باشگاه مس کرمان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد:

*پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال در ۲ قسط در تاریخ‌های ۱۵ مرداد و ۳۰ شهریور سال جاری

*در صورتی که مبلغ فوق در تاریخ‌های مقرر پرداخت نشود، رأی کمیته وضعیت دایر بر پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان به علاوه هزینه خسارت دادرسی اعمال می‌شود.