محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صدر یک هیات سیاسی حقوقی به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد.

گفتنی است، روحانی رئیس‌جمهور هم قرار است به جهت شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به قزاقزستان برود.