شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۸:۳۳:۳۲ ثانیه روز شنبه، ۲۰ مرداد ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۰.۲۰ درجه عرض شمالی و ۶۰.۷۴ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۷۹ کیلومتری زاهدان، ۸۲ کیلومتری نصرت‌آباد و ۸۹ کیلومتری سفیدآبه در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است.