سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به ترافیک پر حجم در محورهای تهران-قم و محور هراز ، محدوده گالری-امامزاده‌هاشم و کرج-چالوس، تونل شماره ۵ تا سد کرج ، گفت: مهگرفتگی در گردنه الماس در محور اسالم-خلخال و همچنین محدوده‌ هزار - چم در محور کرج - چالوس مشاهده می‌شود.

همچنین محور کرج-چالوس از ساعت ۱۵ یک طرفه می‌شود و از ساعت ۱۹نیز از مرزن آباد به سمت تهران یک‌طرفه می‌شود.