در هفته ای که گذشت طی ۵ روز معاملاتی تعداد ۱۲۹۷۰ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۶۸۳۳ میلیارد ریال در بیش از ۷۷۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۳۷، ۶۴ و ۴۲ درصد افزایش را تجربه کردند.

این درحالی است که در این مدت تعداد ۱۱۴ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۱۶۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۱۱ و ۹ درصد افزایش همراه شدند.

این گزارش می افزاید: شاخص کل بورس نیز در هفته ای که گذشته با ۷۵۷۰ واحد افزایش، رشد ۶.۱ درصدی را به ثبت رساند و به رقم ۱۳۱۵۲۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول هم در این مدت با ۵۴۰۷ واحد افزایش به رقم ۹۵۷۷۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۵۸۸۹ واحد رشد به عدد ۲۶۷۳۰۲ واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۶ درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۶.۳۲ درصد افزایش مواجه شدند.