پایگاه خبری عربی ۲۱ به نقل از توئیت منتشر شده مجتهد گزارش داد: قدرت در امارات از یک مقام تشریفاتی به صورت رسمی در می آید، شر فرد موذی که بدون شایستگی به شهرت رسیده است، کم می شود و کشور به صورت یک قدرت یکپارچه و متمرکز درخواهد آمد. 

عربی ۲۱ می نویسد: برخی بر این باورند که منظور مجتهد از  شخص مزعج (شخص موذی) در توئیتش، خلیفه بن زاید حاکم امارات است که محمد برادر کوچکترش قصد ترور آن بوسیله ماده پولوتونیوم را دارد.

این تارنمای خبری در ادامه مدعی شد: اما برخی دیگر بر این باورند منظور مجتهد از این شخص، محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی است که از محبوبیت زیادی در میان شهروندان این کشور برخوردار است.

به نوشته این تارنما، منظور جمله کشور به صورت یک قدرت یکپارچه و متمرکز درخواهد آمد این است که در صورت به حکومت رسیدن محمد بن زاید و نشستن آن بر تخت سلطنت امارات متحده عربی، نظام فدرالی کنونی در این کشور حذف و یک حکومت مرکزی یکپارچه (در ابوظبی) تشکیل خواهد شد.

امارات در چند سال گذشته بدون ذکر جزئیات هدف سفر خلیفه بن زاید به خارج از کشور، بارها اعلام کرده است که وی ابوظبی را ترک کرده است.

رئیس ۷۰ ساله امارات متحده عربی از ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴ ( ۴ بهمن ۱۳۹۲) که سکته مغزی کرد از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نیست.

وی در طول این سال ها به جز در مراسم عید فطر در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۶بهمن ۹۵ ) و فوت مادرش در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ ( ۹ بهمن۹۶) در هیچ مراسم رسمی حضور نداشته است.

وی که از ۳ نوامبر ۲۰۰۴ (۱۳ آبان ۸۳) ریاست دولت امارات را به دست گرفت، درپی سکته مغزی در این کشور با سکوت رسانه‌ای رو به روست و عملاً تمام قدرت در این کشور در دست &#۳۹;محمد بن زاید&#۳۹; ولیعهد و برادر کوچکترش قرار دارد.