حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مجموعه‌ای از دستورات جدید را در خصوص برکناری مسئولان اداره‌های وابسته به وزارت برق صادر کرده است. این اداره‌ها شامل اداره سرمایه‌گذاری‌، قراردادها، توزیع برق بغداد و بخش اداری است. همچنین تغییراتی در اداره‌های حقوقی، اشتغال، نظارت و اداره‌های دیگر صادر کرد.

دولت عراق اخیرا به دستور العبادی پرونده‌های بیش از ۵ هزار مسئول را به هیأت شفاف‌سازی جهت بررسی پرونده‌های فساد ارجاع داده است.

سخنگوی وزارت خارجه عراق از تکمیل فرایند تحقیق در بیش از ۱۰۷۶ پرونده از زمان تشکیل هیأت شفاف‌سازی در سال ۲۰۱۴ میلادی خبر داد.

وی در ادامه تاکید کرد: دستور بازداشت ۸۰۰ مسئولی که در پرونده‌های فساد دست داشتند، صادر شده است.