یک مادر در ولایت بدخشان افغانستان نوزادان دوقلو که از ناحیۀ سر به هم چسبیده اند به دنیا آورده است.

به گزارش «انتخاب»؛ امکان جداسازی این دو نوزاد از همدیگر وجود دارد و دکتر نوشین گهر کریمی، معاون ریاست خدمات بهداشت گفته که عمل جداسازی این دو کودک در بیمارستان ولایتی فیض آباد ممکن نیست و این دو باید به زودتر به کابل انتقال داده شوند.

کریمی گفته که والدین این دو کودک به دلیل ضعف اقتصادی توانایی انتقال و تداوی فرزندان شان را ندارند.

این نوزادان دوقلو هم اکنون در بیمارستان ولایتی بدخشان در شهر فیض آباد نگهداری می شوند.

عکس/ تولد دوقلوهای به‌هم چسبیده در بدخشان افغانستان

عکس/ تولد دوقلوهای به‌هم چسبیده در بدخشان افغانستان

عکس/ تولد دوقلوهای به‌هم چسبیده در بدخشان افغانستان

عکس/ تولد دوقلوهای به‌هم چسبیده در بدخشان افغانستان