رئیس‌ جمهور ساحل عاج ۸۰۰ زندانی سیاسی را عفو کرد.  از زندانیان آزاد شده، سیمون گباگبو همسر رئیس‌ جمهور قبلی این کشور آفریقایی است که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود.

گباگبو به‌خاطر اتهامات متعددی از جمله برهم زدن نظم عمومی و تشکیل گروهک‌های مسلح با همکاری همسرش مجرم شناخته شده بود.

بانوی اول قبلی ساحل عاج از پذیرش نتایج انتخابات و ترک کاخ ریاست ‌جمهوری سر باز زده بود.

پیروز انتخابات سال ۲۰۱۰ آلاسان اوتارا اعلام کرد که گباگبو، همسرش و صدها زندانی دیگر را با هدف صلح و همبستگی از بند می‌رهاند.

وی گفت: دستوری جدیدی امضا کردم که طبق آن ۸۰۰ شهروند از زندان آزاد می‌شوند. تمامی این افراد به‌دلیل جنایات مرتبط با خشونت‌های پساانتخابات و یا جرم‌های امنیت ملی محکوم به تحمل حبس شده بودند.

رئیس‌ جمهور ساحل عاج افزود تاکنون ۵۰۰ نفر از این افراد آزاد شده‌اند و ۳۰۰ نفر باقیمانده نیز در آینده نزدیک از بند رهایی خواهند یافت.

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان

تصاویر : آزادی بانوی اول سابق ساحل عاج از زندان