جواد نکونام دقایقی قبل پس از کسب نتیجه تساوی ۱ – ۱ برابر تیم پارس جنوبی و در نشست خبری در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر  در پاسخ به وقت کشی های صورت گرفته از سوی تیم حریف در بازی گفت: در نیمه دوم بیشتر بازی روی زمین بود و وقت تلف شد و نمی دانم در هوایی با دما خنک چرا اینقدر شاهد وقت کشی بودیم اما بهرحال فوتبال است و مشکلی با این قضیه نداریم.

وی در پاسخ به عدم تمرکز مهاجمان تیم و از دست دادن موقعیت ها گفت: ۹۰ درصد تیم مربوط به لیگ یک است و این تیم نیازمند بازسازی اساسی است و این تیم نیاز به زمان دارد تا قدرتمند شود و اکنون تیم درحال پایه ریزی است.