ر حالیکه همه منتظر شنیدن سوت آغاز بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس در اهواز بودند، تماشاگران تیم میزبان به دلیل درگیری هایی که روی سکوها ایجاد کرده بودند اجازه شروع بازی را ندادند. همین باعث شد داور مسابقه با ۳ دقیقه تاخیر بازی را آغاز کند. این در حالی است که پیش از مسابقه هم اتفاقات و درگیری های زیادی در اهواز برای کاروان پرسپولیس رخ داده بود.