درحالی که تیم پرسپولیس قصد حضور در ورزشگاه را داشت، تعدادی از هواداران تیم استقلال خوزستان به اتوبوس این تیم یورش بردند و برای اتوبوس پرسپولیس مزاحمت ایجاد کردند که اتوبوس پرسپولیس مجبور شد از طریق تونل تیم میزبان وارد ورزشگاه شود.

این اتفاق دیشب نیز برای اتوبوس باشگاه پرسپولیس هنگام رسیدن به اهواز رخ داد و در کمتر از ۲۴ ساعت، دو بار به اتوبوس این تیم حمله شد که نکته عجیبی در سطح اول فوتبال کشور می‌باشد.