تیبوا کورتوا، دروازه بان جدید رئال مادرید در جلسه معارفه خود گفت: باعث افتخارم است که به بهترین باشگاه دنیا ملحق شدم. می خواستم به مادرید بیایم چون کاسیاس اینجا بود. من همیشه بازی های کاسیاس را دنبال می کردم و واکنش های او را تماشا می کردم.

وی افزود: هیچ شکی نیست که من با بقیه گلرهای رئال ارتباط خوبی برقرار خواهم کرد. زمانیکه به چلسی آمدم پیتر چک آنجا بود و من هنوزم با او دوست هستم. پیشنهادهای زیادی برای جدایی از چلسی داشتم و برخی از این پیشنهادها خیلی بهتر از پیشنهاد رئال بود اما وقتی متوجه شدم که مسئولان رئال به دنبال من هستند ترجیح دادم که در بهترین باشگاه دنیا بازی کنم.