آتش سوزی مهیب و گسترده در ایالت کالیفرنیای آمریکا سبب از دست رفتن هکتار‌ها زمین شده است و آتش نشان‌ها قادربه خاموش کردن آتش نیستند.

 

اکنون بیش از ۱۴ هزار آتش نشان از جمله ۲ هزار زندانی داوطلب در حال مبارزه با آتش هستند.

کارشناسان اعلام کرده اند آتش سوزی کنونی آمریکا در تاریخ این کشور بی سابقه است؛ هدف دولت آمریکا برای استفاده از زندانیان صرفه جویی در هزینه خاموش کردن این آتش سوزی گسترده است.


آتش به سرتاسر منطقه کالیفرنیای جنوبی سرایت کرده است و باعث نابودی ۱۰۸۰ خانه و مرگ بیش از هفت نفر شده است.

شدت آتش سوزی به اندازه‌ای است که از فراز ایستگاه فضایی در ماورای کره زمین قابل مشاهده است.

دودی که از مناطق دچار آتش سوزی آمریکا به لایه های فوقانی جو کره زمین منتقل می شود به خوبی از ایستگاه فضایی بین المللی قابل رد گیری است.


افزون بر آتش نشان ها، هواپیما‌های آب پاش نیز در حال ماموریت برای مهار و خاموش کردن این آتش سوزی مهیب هستند.


اکنون نیرو‌های آتش نشان و امدادی هزاران نفر از ساکنان مناطق درمحاصره آتش را از آنجا خارج کرده اند.

آمار‌ها نشان می‌دهند هزینه مبارزه با آتش در آمریکا از ۲۴۲ میلیون دلار درسال به ۷۷۳ میلیون دلار درسال ۲۰۱۸ افزایش یافته است؛ کارشناسان اعلام کرده اند افزایش دمای کره زمین و خشکسالی سبب شدت یافتن آتش سوزی درماه‌های گرم سال می‌شود.


کارشناسان اعتقاد دارند برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی باید در زمان ساخت خانه از پوشش‌های ضد سوختگی استفاده کرد تا در زمان بروز آتش سوزی میزان تخریب و آسیب‌ها کاهش یابد.


در این آتش سوزی حدود ۳۸ هزار نفر از محل زندگی خود آواره شده اند؛ دربرخی مناطق که آتش مهارشده است ساکنان به محل زندگی خود بازگشته اند.


کارشناسان اعتقاد دارند این آتش سوزی، حرارت بالا و مواد شیمیایی منتشرشده در هوا سبب دگرگونی‌های شدید آب وهوایی درکره زمین می‌شود.


منبع:Dailymail