مجتبی بهاروند ‌در نشست تخصصی مالکیت فکری، آشنایی، آگاهی و حل مشکلات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: اساتید خوبی در این سمینار دعوت شدند. این کمیسیون در هشتمین دوره اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای اولین بار تاسیس شد.

وی درباره این نشست تخصصی ادامه داد: همواره با افرادی نظیر وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی تشکل‌های صنفی عضو اتاق یک گروهی را تشکیل داده که این گروه دارای کمیته‌های مختلفی است.

 رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به انواع کمیته‌های تشکیل شده در این گروه، تصریح کرد: این کمیته‌ها شامل کمیته کار و امور اجتماعی، حقوقی و مالکیت فکری است. با وجود نو‌بنیاد بودن این کمیته‎ها، اقدامات بسیار موثری انجام شد. در واقع اقداماتی از سوی اتاق بازرگانی ارجاع و پیشنهاداتی ارائه شد که در نهایت منجر به اصلاح قانون گمرکی و ترانزیت و انجام اقدامات موثر در مباحث مالیاتی شد.

بهاروند با اشاره به اینکه مجوز تاسیس شورای حل اختلاف فعالان اقتصادی بیان کرد: ارتباط خوبی با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی برقرار، طرح‌های مختلفی به اجرا و همچنین برای اولین بار مجوز شورای حل اختلاف فعالان اقتصادی اخذ شد.

وی در خصوص اقداماتی برای تاسیس دادگاه تجاری برای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین سعی داریم که دادگاه تخصصی فعالان اقتصادی را ایجاد کنیم. یکی دیگر از اقدامات ما تاسیس دادگاه تجاری برای فعالان اقتصادی ماست.

 

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: اگر فعالان اقتصادی ما با مشکلاتی در زمینه کاری خود مواجه شوند، به دادگاه‌های تجاری مرتبط با حوزه کاری خود مراجعه کنند، این دادگاه‌ها باید با دادگاههایی که افرادی مجرم به آنجا برده می‌شود، متفاوت باشد تا شان این فعالان حفظ شود و همچنین باید قضاتی که حکم می‌کنند، اطلاعات کافی در زمینه فعالیت‌‌های اقتصادی داشته باشند.

ضرورت آشنایی با راهکارهای جدید برای حل مشکلات فعالان اقتصادی

در ادامه دبیر علمی سمینار مالکیت فکری، آشنایی، آگاهی و حل مشکلات طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و اینکه این شرایط برای فعالان اقتصادی کشور حساس تلقی شود، آشنایی با راهکارهای جدید یک ضرورت محسوب می‌شود.

اطهری عنوان کرد: اگر مالکیت فکری را فکر و اندیشه انسانی در نظر گرفته شود، عمری به قدمت انسان دارد، همواره از ابتدا خلاقیت همراه انسان بوده و خلاقیت و رقابت برای انسان دغدغه حاصل از فکر را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: از دیدگاه ما، مالکیت فکری همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر به آن آگاه باشیم و از حقوق به موقع و مناسب استفاده کنیم، قاعدتا می‌تواند شکوفایی اقتصادی زیادی را برای ما به همراه داشته باشد، همچنین به این مساله توجه نکنیم، فرصت را در اختیار رقبای خود قرار خواهیم داد.

اطهری عنوان کرد: مساله مالکیت فکری در کمیسیون حقوقی در سال 96 شکل گرفته، بر اساس ایده‌ای که در این کمیسیون مطرح شد و پس از پرورش این ایده توسط اعضای کمیته، در کمیسیون به تصویب رسید، همچنین پس از تلفیق این طرح با کمیته آموزش کمیسیون، کارگروه علمی کارگروه تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت جلسات کارگروه علمی این سمینار برگزار و روایت علمی آن مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد. پس از رایزنی با مسئولان استان و اخذ همکاری‌های مشترک از مسئولان استان، این سمینار برگزار شد.

دبیر علمی سمینار مالکیت فکری، آشنایی، آگاهی و حل مشکلات در خصوص محورهای این سمینار تصریح کرد: بر اساس نیاز مخاطبان از حوزه‌های مختلف، بخشی را برای آشنایی با کلیتی از مالکیت فکری مطرح شد. پس از آشنایی با کلیت مالکیت فکری، یک روال ساخت مالکیت فکری با تمرکز بر صنعت و رشته‌های خاص آن در نظر گرفتیم.