پس از بررسی کمیته انضباطی و درخواست باشگاه سپید رود رشت مبنی بر بخشش میلاد شیخی سلیمانی، کمیته انضباطی اعلام کرد با توجه به این که دو جلسه از  چهارجلسه محرومیت بازیکن فوق باقی مانده و ضمن این که این بازیکن اظهار ندامت از  عملکرد خود در گذشته داشته است، این کمیته دو جلسه باقی مانده محرومیت شیخی سلیمانی را از  تاریخ این دادنامه (۱۷/۵/۹۷) به مدت شش ماه به حالت تعلیق در آورد و از این پس می‌تواند  تیم سپیدرود رشت را در مسابقات آتی همراهی کند.

چنان چه این بازیکن در ایام تعلیق مرتکب تخلف دیگری شود، با اعلام مراتب و اعمال تنبیه اشد از  محرومیت معلق رفع اثر و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.