با وجود بی اطلاعی مردم از کیفیت غذاهای طبخ شده در خیابان، اما همچنان این نوع غذاها مشتری‌های زیادی دارد.

برخی رستوران‌های خیابانی در اوکراین بدون داشتن مجوز بهداشت مشغول فعالیت هستند و نظارت چندانی بر کار آنها صورت نمی‌گیرد.