طبق اعلام منابع دیپلماتیک، ­آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل میشل باشله، رئیس جمهور سابق شیلی را به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان معرفی کرد.

انتخاب باشله اکنون باید به تایید ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل برسد. در صورت نهایی شدن این اقدام او جایگزین زید رعد الحسین اردنی خواهد شد.

رعد الحسین در پایان ماه و پس از یک دوره چهار ساله به فعالیت خود در این سمت پایان می‌دهد.

باشله که در زمان دیکتاتوری آگوستو پینوشه قربانی شکنجه شده بود، یکی از روسای جمهوری محافظه کار شیلی از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور در سال ۱۹۹۰ بوده است.

او ابتدا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به عنوان رئیس جمهور شیلی فعالیت کرد و به واسطه سبک سیاست‌های رفاهی اش و رساندن شیلی به رشد ثابت اقتصادی به رهبری محبوب تبدیل شد.

باشله پیش از فعالیت مجدد به عنوان رئیس جمهور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ آژانس زنان سازمان ملل را هدایت می‌کرد.