عمرو طنطاوی این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه فعالیت اقتصادی در شهر شرم الشیخ در شمال شرق مصر بیان کرده است.

طنطاوی با بیان این که هر تحریم جدیدی بر فعالیت های بانک تاثیر خواهد گذاشت، در عین حال خروج سرمایه گذار ایرانی از بازار مصر را بعید دانست.

مدیر اجرایی بانک مشترک ایران و مصر همچنین گفت که این موسسه مالی در صدد نیست که سرمایه خود را که درحال حاضر بالغ بر یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون پوند مصری (۶۲۵ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار) است، افزایش دهد.

بانک توسعه مصر و ایران در سال ۱۹۷۵ به عنوان یک موسسه سهامی شروع به کار کرد که فعالیت های آن بر سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی، تامین مالی پروژه ها و فعالیت های کوتاه مدت تجاری متمرکز است.

۵۹.۸۶ درصد سهام بانک مشترک ایران و مصر را سهامداران مصری و ۴۰.۱۴ درصد دیگر آن متعلق به سهامداران ایرانی است.

هیات مدیره این بانک که ۱۵ شعبه در سراسر مصر داد، مرکب از هشت نفر شامل چهار مصری و چهار ایرانی است.