عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با «انتخاب» درباره تصمیم امروز شورای نگهبان پیرامون قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این موضوع هنوز محل تامل است. اجازه دهید تا یکی دو روز دیگر نتیجه آن اعلام می شود.

کدخدایی افزود: درباره این موضوع بحث شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.