نشست هم‌اندیشی دبیران کل احزاب با استاندار تهران در استانداری تهران برگزار شد.

احمد شریف دبیرکل حزب هدا در همین رابطه گفت: در این نشست هم‌اندیشی در خصوص مسائل روز جامعه و مشکلاتی که وجود دارد بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و مقرر شد احزاب راهکار داده و پیشنهاد‌ات خود را ارائه دهند.

وی افزود: دبیران کل احزاب در این نشست هم‌اندیشی به برخی سوء مدیریت‌ها در عرصه اقتصادی از سوی دولت اعتراض کردند.