آمار فروش فیلم‌های روی پرده به شرح ذیل است:

- هزارپا (ابولحسن داوودی) /۵ هفته اکران/ ۱۵۵ سالن سینما/ فروش هفتگی: ۴میلیارد ۲۸۰ میلیون تومان/فروش کل:۲۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان

-کاتیوشا ( علی عطشانی)/ ۲ هفته اکران/ ۱۰۱ سالن سینما/ فروش هفتگی: ۳۹۶ میلیون/فروش کل: ۷۸۰ میلیون

-دم سرخ ها ( آرش معیریان)/ ۱ هفته اکران/۵۶ سالن/ فروش هفتگی و کل: ۳۵۰ میلیون

-خاله قورباغه ( افشین هاشمی)/ ۶ هفته اکران/ ۱۰۸ سالن/ فروش هفتگی: ۳۲۰میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون

-تگزاس ( مسعود اطیابی)/ ۱۶ هفته اکران/ ۶۷ سالن/ فروش هفتگی ۲۵۵ میلیون/ فروش کل: ۱۴ میلیارد

-دارکوب ( بهروز شعیبی)/ ۶ هفته اکران/ ۵۸ سالن/ فروش هفتگی: ۲۰۰ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون

-دشمن زن ( کریم امینی)/  ۸ هفته اکران/۶۰ سالن/ فروش هفتگی: ۱۸۵ میلیون/ فروش کل: ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون

-من دیوانه نیستم ( علیرضا امینی) / ۲ هفته اکران/ ۵۱ سالن/ فروش هفتگی:۱۱۵ میلیون/ فروش کل: ۲۴۵ میلیون

-به وقت خماری ( محمدحسین لطیفی)/  ۶هفته اکران/ ۴۷ سالن/ فروش هفتگی: ۶۰ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد ۴۲ میلیون

-دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا) / ۸ هفته اکران/ ۲۰ سالن/ فروش هفتگی: ۵۸ میلیون/ فروش کل: ۱میلیارد ۴۹۵ میلیون

-خجالت نکش ( رضا مقصودی)/ ۱۴ هفته اکران/ ۱۵ سالن/ فروش هفتگی: ۲۰ میلیون/ فروش کل: ۴ میلیارد ۵۴۵ میلیون

-فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) / ۲۱ هفته اکران/ ۲۳ سالن/ فروش هفتگی: ۹ میلیون/ فروش کل: ۷ میلیارد ۸۰۰ میلیون