مامه بابا تیام بازیکن فصل پیش استقلال تهران سرانجام پس از کش و قوس های فراوان با قراردادی دو ساله به تیم عجمان پیوست.

این بازیکن سنگالی قرار است امشب معارفه شود.