این تذکرات کتبی  به شرح زیر است.

حسینعلی حاجی به ربیعی وزیر کار: تعهدات تامین اجتماعی برای درمان شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی و شرکت بیمه طرف قرارداد به موقع انجام شود، به رییس‌جمهور: در اجرای بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی ضروری است راهکاری برای تامین نیاز اساسی مردم اندیشیده شود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. به وزیر آموزش و پرورش: ضرورت توجه و رسیدگی به بیمه تکمیلی امور رفاهی فرهنگیان متناسب با شان و جایگاه معلم در طراز انقلاب اسلامی، ضرورت اهتمام و انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی.