وی در این جلسه با تاکید بر اینکه نویسنده کتاب مبارزه با فساد است، گفت: هر وقت سیاسی کاری و شلوغ بازی درآوردند بدانید که نمی خواهند مبارزه واقعی با فساد صورت گیرد. این یک حقیقت است .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: من  از حرف های موافقان استیضاح نرنجیدم ، از همه کسانی که استیضاح من را امضا کردند تشکر می کنم که این حرف ها را زدند اما باید بدانیم که مشئولیت های سنگینین بر عهده من است و سه برنامه بسیار مهم را در دستور کار دارم .

 او گفت: اشتغال روستایی افتخار من است، می گویند پول پاشی، کدام پول پاشی صورت گرفته است ؟ ما به طرح ها و برنامه های اشتغالزایی پول دادیم و این افتخار ماست ، در این میان من از شما کمک می خواهم .

 او اضافه کرد: وزیر بمانم با نمانم در کنار شما و مردم هستم اما من برای حفاظت از زندگی ۵ دهک مردم برنامه دارم و در این مسیر کمک می‌خواهم.