طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس مطرح شد و پس از توضیحات وزیر و اظهارات متقاضیان استیضاح، رای‌گیری برای استیضاح وزیر کار آغاز شد.

رییس مجلس با آغاز رای‌گیری از نمایندگان دولت خواست جلسه علنی مجلس را ترک کنند. بر این اساس ربیعی وزیر کار به همراه امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور و جمعی دیگری از معاونین وزارت کار و نمایندگان دولت جلسه علنی مجلس را ترک کردند.