در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سه طرح نمایندگان از سوی هیات رئیسه برای طی مراحل قانونی اعلام وصول شد.

بر این اساس، طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری (درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری)، طرح اصلاح بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ و طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام وصول شد.