«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با پاسائور نویه پرسه در خصوص توافق هسته ای ایران اظهار داشت: وجود توافق هسته ای با ایران بهتر از نبود آن است، زیرا این توافق به نوعی ضمانت امنیتی به دنبال داشت. 

وی با انتقاد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای با ایران یادآور شد: ما همچنان از توقف برجام نگران هستیم، زیرا این توافق اگر چه خیلی بی نقص نبود، اما مزایای زیادی داشت که برقراری آن اهمیت قابل توجهی دارد. 

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه برلین برای توافق هسته ای ایران می جنگد، افزود: ایران به نوعی در همسایگی اروپا قرار دارد و بی شک رویدادهای آن اروپا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

ماس با هشدار نسبت به تبعات برهم خوردن برجام خاطرنشان کرد: نمی توان ایران را به انزوا کشاند، نمی توانیم بار دیگر شاهد چیزی باشیم که پیشتر در عراق مشاهده و تجربه کرده ایم.

گفتنی است که رئیس جمهوری آمریکا با بی معنی خواندن توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران در ماه می میلادی به طور یکجانبه از آن خارج شد و برنامه های از سرگیری تحریم ها علیه ایران را اعلام کرد.