حکیم در اظهاراتی در نشست اخیر نخبگان، نمایندگان و مسوولان جریان حکمت ملی عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران در معرض فشار، تحریم و موجی است که اقتصاد و نظام سیاسی آن را هدف قرار داده است.

وی در این سخنان که روز سه شنبه در فضای مجازی عراق منعکس شده است، رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: در بحران جمهوری اسلامی ایران عراق باید راه تنفسی برای جمهوری اسلامی ایران باشد، چرا که این کشور در کلیه بحران ها کنار ما ایستاد.

حکیم گفت که شخص وی به عنوان یک سیاستمدار عراقی خود را ملزم به تلاش هر چه بیشتر در راستای نزدیک کردن رویکردها و کاهش فشارها از طریق همکاری جامعه بین الملل و جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی گفت: داشتن حدود ۱۳۰۰ کلیومتر مرز مشترک و منافع، ارتباط ها و وابستگی های موجود میان دو کشور ایران و عراق از جمله دلایلی است که نمیتوان به آن بی توجه بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ابراز اطمینان کرد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به حکمت و هوشمندی رهبری آن بر این بحران نیز پیروز خواهد شد.

دولت آمریکا سالهاست در اقداماتی یکجانبه کشورهای مخالف سیاست های مداخله جویانه اش را مورد تحریم قرار می دهد و سایر کشورها را نیز وادار می کند به این تحریم های ظالمانه تمکین کنند در غیر این صورت با تحریم های دیگری مواجه می شوند.

اتحادیه اروپا، روسیه و چین و بسیاری دیگر از کشورها در هفته های اخیر مخالفت صریح خود را با تحریم های یکجانبه آمریکا اعلام و بر ضرورت پایبندی و اجرای برجام تاکید کرده اند.