در قسمت تأسیسات و در یکی از ساختمان‌ها که فضایی به وسعت بیش از 300 مترمربع داشت کارگران مشغول کار روی یکی از چیلرها و مخازن بودند که به یکباره انفجاری در مخزن رخ داد.

انفجار منجر به آتش‌سوزی یا تخریب ساختمان نشد اما تمامی شیشه‌های همان بخش شکست و متاسفانه سه کارگر که بین 30 تا 60 سال سن داشتند به علت شدت انفجار جان خود را از دست دادند.

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

انفجار در مجتمع ورزشی خیابان سئول

انفجار در مجتمع ورزشی خیابان سئول

انفجار در مجتمع ورزشی خیابان سئول

انفجار در مجتمع ورزشی خیابان سئول

انفجار در مجتمع ورزشی خیابان سئول

انفجار در قسمت تاسیسات آکادمی ملی المپیک

 

عکس‌ها: آتش‌نشانی، برنا