معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر ورزش و وزیر ارتباطات از همراهان ربیعی در جلسه استیضاح هستند.آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از هیات دولت در صحن علنی مجلس  و در جلسه استیضاح علی ربیعی حاضر شد.دقایقی بعد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان هم به جمع دولتمردان حاضر در جلسه استیضاح ربیعی اضافه شدند.

نماینده‌ها با آذری جهرمی در حال حرف زدن هستند و اعضای کابینه که در این جلسه حضور دارند سعی می‌کند جو را آرام کنند.