مردانی که در ولفلیت واقع در ماساچوست آمریکا قصد شکار یک کوسه سفید را داشتند با حمله این حیوان غافلگیر شدند.

این کوسه که در اقیانوس اطلس زندگی می‌کند از دست شکارچیان فرار کرد.