جو هارت، سنگربان مشهور انگلیسی با امضای قراردادی ۲ ساله به ارزش ۳ و نیم میلیون پوند  به برنلی پیوست.

 او که زمانی شماره یک تیم ملی انگلیس بود، مدتی به صورت قرضی در تورینو  و وستهام  بازی کرد و سرانجام در ۳۱ سالگی به دوران ۱۲ ساله همکاری با منچسترسیتی خاتمه داد.

 هارت سابقه ۷۵ بازی ملی را در کارنامه دارد.