سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفت: دستکم یک نفر غیرمجاز وارد محدوده امنیتی شده است.

شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا که مقر مرکزی آن در فرانکفورت است، در توییتر اعلام کرد، از سوار شدن مسافران به هواپیماها در پایانه یک فرودگاه این شهر جلوگیری شده است. 

این شرکت هواپیمایی یادآور شده هنوز مشخص نیست چه تعداد پرواز در نتیجه تخلیه فرودگاه، ممکن است تعلیق یا لغو شود. 

۱۰ روز پیش نیز حدود ۳۰۰ پرواز در فرودگاه مونیخ که دومین فرودگاه بزرگ آلمان پس از فرانکفورت است، به دلیل ورود غیرمجاز یک نفر به محدوده امنیتی لغو شد و در پرواز بیش از ۳۰ هزار مسافر اختلال ایجاد کرد.