گوگل به مناسبت هزار و سی و هشتمین تولد شیخ‌الرئیس ابن سینا، پزشک شهیر ایرانی، لوگوی خود را برای مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا تغییر داد.

باید چند نکته را در مورد تولد ابن‌سینا و لوگوی طراحی شده بیان کرد:

۱. تاریخ تولد ابن‌سینا را اول شهریور ماه ۳۵۹ هجری شمسی، سوم صفر ۳۷۰ هجری قمری و بیست و دوم اوت ۹۸۰ میلادی بیان کرده‌اند نه هفت اوت یا ۱۶ مرداد.

۲. تصویری که در لوگو به عنوان آناتومی انسان آورده شده، مربوط به کتاب «تشریح منصوری» نوشته «منصور ابن الیاس» است نه ابن سینا.

۳. در متن منتشر شده توسط گوگل، اسمی از ایرانی بودن ابن سینا آورده نشده است.

تغییر لوگوی گوگل به مناسبت تولد ابن‌سینا