دو سرنشین ۵۸ و ۶۰ ساله خودروی مرسدس بنز پس از برخورد با کامیون پارک شده در حاشیه جاده جان خود را از دست دادند.

علت وقوع این حادثه سرعت زیاد خودروی مرسدس و بی دقتی هنگام سبقت گرفتن بود.