اسپوتنیک نوشت، پس از عبور بدون مجوز یک فرد به منطقه امنیتی، پلیس فرودگاه فرانکفورت از بسته شدن آن خبر داد.

پلیس آلمان نیز در خبری فوری اعلام کرد که این رویداد باعث بسته شدن پایانه شماره یک فرودگاه فرانکفورت شده و تمامی پروازهای آن نیز متوقف شده اند.

پلیس ضمن اعلام تأخیر در برخی از پروازهای این فرودگاه به مسافران تصریح کرد که تیمی از متخصصین را برای شناسائی فرد مظنون به این پایانه اعزام کرده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.