فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در اخطار قانون اساسی در جلسه علنی امروز مجلس گفت:‌ روز شنبه در برنامه خبری از شبکه دو بررسی مناطق آزاد در مجلس را با ادبیاتی مغرضانه به تمسخر گرفتند و اشاره کردند که نمایندگان شومن هستند.

وی افزود: این چندمین بار است که برنامه‌های صدا و سیما خارج از موازین کارشناسی‌های دولت و مجلس را مغرضانه نشان می‌دهد و اقدامات کارشناسی مجلس را زیر سوال می‌برد. انتظار  می‌رود هیات رئیسه مجلس در این خصوص تذکر لازم را بدهد.

مسعود پزشکیان رئیس وقت جلسه علنی امروز گفت: اگر با این ادبیات بیاناتی مطرح شده باشد و گفته باشند شومن واقعا زشت است.