سیده حمیده زرابادی سخنان شب گذشته رییس‌جمهور با مردم  را نوعی دلجویی افکار عمومی دانست و گفت: به نظر بنده سیاستهای تیم اقتصادی دولت فاقد بررسی‌های لازم کارشناسی بود به همین دلیل مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد. این چالش در کنار تنش‌های اجتماعی و فشارهای بین‌المللی، برای مردم نمود بیشتری پیدا کرد.

وی ادامه داد: دلداری مردم و دلجویی از جامعه درصد کوچکی از وظایف قوه مجریه و رییس‌جمهور را شامل می‌شود که انجام آن هم لازم است اما بخش اعظم مسئله، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کارشناسی اقتصادی برای پایان دادن به نابسامانی‌ها و مفاسد اقتصادی جاری کشور است. مردم باید نتیجه برنامه‌ها و راه‌کارهای مجموعه دولت و تیم اقتصادی آن را در زندگی خود مشاهده کنند. صداقت با جامعه، زمانبندی برای خروج از بحران‌ها، جلب مشارکت آنان و برخورد قاطع با متخلفان و مفسدان از  مسائلی است که مدیران اجرایی باید در عمل به آن پایبند باشند.

زرآبادی نقش قوای مقننه و قضاییه را در کنار قوه مجریه برای پایان دادن به نابسامانی‌ها و بحران‌های اقتصادی حیاتی دانست و خواستار عمل به وظایف توسط مدیران و کارکنان این دو قوه در کنار مدیران اجرایی برای سازمان یافتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شد.

وی تصریح کرد: آقای رییس‌جمهور برای دیدار با نمایندگان و طرح چهره به چهره مشکلات کشور کمتر با نمایندگان وقت می‌گذارد و فراکسیون امید هم بعد از بیش از دو سال توانست سه هفته قبل با ایشان دیدار کند.

زرآبادی درباره اینکه آیا این سخنان در پس گرفتن سوال نمایندگان از رییس جمهور تاثیری دارد یا نه؟ اظهار داشت: اینکه طرح سول رییس‌جمهور را به گزارش ایشان به مردم گره بزنیم را قبول ندارم. سوال از رییس‌جمهور در محورهای مختلفی تهیه شد که از ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است اما اینکه بگوییم اگر رییس‌جمهور زودتر به جامعه گزارش داده بود پس طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس به جریان نمی‌افتاد را قبول ندارم.