مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با تبریک روز خبرنگار، گفت: بعد از رای مجلس درباره قانع شدن از پاسخ‌های وزیری دادگستری، یکسری نمایندگان به بنده مراجعه و تاکید کردند که رای آنها به پاسخ‌های وزیر دادگستری بدان معناست که مجلس موضوع حصر را جزو وظایف وزیر دادگستری ندانسته است.

وی افزود: رای مجلس به معنای تایید یا عدم تایید حصر نیست، مجلس به حصر رای نداده است. رای مجلس به این معناست که وزیر دادگستری در این باره وظایفی ندارد.

مطهری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی از وزیر دادگستری سوالی را مطرح کرد که پاسخ‌های وزیر دادگستری ناظر به این بود که وزیر اختیاری در این باره نداشته و این کار از مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. نمایندگان نیز با رای خود اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

در جریان رای‌گیری از سوال تعدادی از نمایندگان با فریادهای دو، دو به معنای مخالفت با چنین سوالی خواستار بیان تذکر شدند و بعد از آن لحظاتی جو مجلس متشنج شد به گونه‌ای که درگیری لفظی بین کریمی قدوسی و پروانه مافی در گرفت و در نهایت با دخالت برخی از اعضای هیات رییسه این مشاجره لفظی پایان یافت.