گروهی از گردشگران با خودروی شاسی بلند در پارک جنگلی مشغول بازدید از محیط اطراف بودند که ناگهان یک کرگدن خشمگین به آنها حمله کرد.

این کرگدن که به حضور گردشگران در قلمروی خود معترض بود با شاخ خود تلاش کردن آنها را از محل دور کند.

شایان ذکر است؛ این اتفاق دلهره آور در پارک جنگلی ایالت پوئبلا مکزیک رخ داده است.