بانک مرکزی نیز امروز با کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ ارز، رقم ۴۲۰۰ تومانی را برای آن اعلام کرد.

اکنون برخی صرافان با احتیاط معاملات را انجام داده و حاضر به مصاحبه نیستند.