رویترز گزارش داد، وزارت اقتصاد آلمان همچنین اضافه کرده است: «تضمین های صادراتی و تضمین های سرمایه گذاری از سوی وزارت اقتصاد فدرال آلمان همچنان برای شرکت ها پابرجاست.»

در همین حال، وزیر امور خارجه آلمان هم گفته، اقدام اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت های اروپایی در قبال آسیب ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران از روز سه شنبه، یعنی روز آغاز اجرای تحریم های امریکا به اجرا گذاشته می شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز ۸ می تصمیم گرفت ضمن خروج از برجام تحریم ها علیه ایران را احیا نماید. این تحریم ها صادرات نفت ایران و همکاری با بانک مرکزی این کشور را در بر می گیرد.