در ادامه سیاستهای عربستان سعودی علیه دولت کانادا، ریاض همه پروازهای خطوط هوایی دولتی خود را به مقصد کانادا و از مبدا کانادا را به حالت تعلیق درآورد. 

عربستان از صبح روز دوشنبه به دلیل آنچه دخالت کانادا ر امور داخلی خود خوانده است چندین تصمیم ضد کانادایی را اتخاذ کرده است. ریاض ابتدا سفیر خود را از اُتاوا فراخواند و ضمن عنصر نامطلوب خواندن سفیر کانادا در ریاض به وی 24 ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند. 

موضوع به این برمیگردد که کانادا در بیانیه‌ای از دستگیری فعالان مدنی در عربستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شده بود. 

عربستان، بیانیه کانادا را «دخالت آشکار در امور داخلی» خودش توصیف کرده و گفته در صورتی که کانادا در آینده در امور داخلی عربستان دخالت کند به معنای آن است که به ریاض اجازه داده در امور داخلی آن کشور دخالت کند.

بحرین، امارات که همواره وبدون چون و چرا از مواضع عربستان حمایت میکنند وهمچنین تشکیلات خودگردان فلسطینی و اتحادیه عرب نیز در بیانیه‌های جداگانه حمایت خود از مواضع سعودی‌ها در قبال کانادا اعلام کردند.

عربستان سعودی همچنین تمامی ارتباطات آکادمیک میان دو کشور را به حالت تعلیق درآورده است.