اهم اظهارات رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم؛ 

*ما هنوز منتظر اقدامات عملی اروپا هستیم.

*اساس تحریم ها بر می گردد به سه ماه آینده و تحریم های بانکی و ..

* قول اروپایی ها این است روابط بانکی ما و فروش نفت و .. را حفظ کنند.

* اروپایی ها از نظر سیاسی سنگ‌ تمام برای اجرای برجام گذاشتند اما ما منتظر اقدامت عملی اروپا هستیم و قرار است ابتدای ماه میلادی آینده مذاکراتی انجام شود.

*برای ما در روابط خارجی، منافع ملی‌مان مهم است، اما روابطی که با چین و روسیه داریم، قابل مقایسه با اروپا نیست

*چین است که در انرژی هسته‌ای با ما همکاری میکند، چین بزرگترین شریک‌تجاری ماست. چین و‌ روسیه می‌گویند ما به قراردادهایمان عمل می‌کنیم.

*ما با همه کشورها روابط خوب می‌خواهیم، اما روابط ما با کشورهای آسیایی بیشتر است. اما با اروپا هم‌می‌خواهیم روابط را توسعه بدهیم

*( درباره گرانی دلار): برخی بیماری‌های اقتصادی داریم که مربوط به این‌ دولت و دولت قبل ‌و‌ دیگر دولت ها نیست، از قبل از انقلاب بوده؛ مشکل افزایش نقدینگی وجود دارد، دسترسی ما به ارز مورد بحث است؛ یعنی روابط بانکی با دنیا و ... اینها دست به دست هم می‌دهد و‌منجر به شرایط جدید می‌شود