سخنگوی وزارت خارجه کانادا با بیان اینکه کشورش بسیار نسبت به تعلیق تعاملات تجاری جدید میان دو کشور کانادا و عربستان نگران است؛ اما تاکید کرد که کشورش به دفاع خود از حقوق بشر ادامه خواهد داد.

وی افزود: کانادا همواره از حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی بیان در اقصی نقاط جهان دفاع خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کانادا گفت که کشورش برای دریافت توضیحات و شفافیت بیشتری از سوی دولت عربستان تلاش می‌کند.