علیرضا صالحی در این باره گفت:  تاکنون پرونده ای در خصوص اعتراض باشگاه استقلال نسبت به رای کمیته انضباطی در مورد سوپر جام به کمیته استیناف ارسال نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: هنوز پرونده ای به دست ما نرسیده است تا آن را بررسی کنیم.